Produktioner

Ett axplock av de produktioner som jag har regisserat.

7MIN: AVYTTRING

7minavyttringScreen Shot 2016-05-15 at 23.11.25

Månteatern & Strobemedia, 14 april 2016

7MIN. är en serie där journalistik möter film och teater.

Avyttring är baserat på ett samtal mellan dramatikern Karin Isaksson och journalisten Katia Wagner, där fokus legat på Katias journalistiska arbete kring ensamkommande flyktingbarn. Det handlar om vad man gör för att leva ett liv utan fruktan för sitt och sin familjs liv, vad man behöver göra för att få stanna kvar och hur absurt det är att behöva ljuga.